Friday, June 2, 2017

Приключенията на юнака Тош, The Twenkid, в хакерспейса Хакафе в Пловдив - нов блог/влог? | The Yunak Tosh, the Twenkid's, Adventures in the Hackerspace at Hackafe Plovdiv


Откриване? Ще видим.

И да бъде вечна паметта на юнака, поет, публицист, творец, гений, революционер, истинист, борец за правда и за свобода и герой -
Христо Ботев!